Papež jmenoval kardinála Vlka svým vyslancem na oslavách Jana Husa